O nama

Društvo za športsku rekreaciju Lančić-Knapić je dobrovoljna udruga građana koja pruža građanima svih uzrasta mogućnosti da putem redovitih ili povremenih sportsko - rekreacijskih aktivnosti ostvaruju interese i potrebe koje doprinose očuvanju zdravlja, vitalnosti, razvoju stvaralaštva i psihofizičkih sposobnosti.

Društvo djeluje u sklopu naselja Lančić i Knapić u gradu Ivancu, Varaždinska županija. Područje „Mjesnog odbora Lančić – Knapić“ obuhvaća površinu od 4,72 km2 (Lančić – 0,49 km2, Knapić – 4,23 km2), a nastanjuje ga oko 360 žitelja. Lančić – Knapić ni po čemu ne bi odskakao od većine okolnih naselja da 10.05.1986. godine nije bilo osnovano "Društvo za športsku rekreaciju Lančić-Knapić" (prvotno – "Društvo za sportsku rekreaciju Partizan Lančić-Knapić")  koje je zahvaljujući aktivnosti u sportskoj rekreaciji pronijelo glas o Lančić-Knapiću ivanečkim krajem, Varaždinskom županijom i državom Hrvatskom.


Ciljevi Društva su:

- poticanje, razvijanje i unapređivanje svih oblika sportskih i rekreativnih aktivnosti, te očuvanje i unaprjeđenje tjelesne kulture članova; osmišljeno korištenje njihovog odmora i slobodnog vremena,

- organiziranje raznih oblika društvenog života za članove Društva i za mještane "Mjesnog odbora Lančić – Knapić",

- stvaranje materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta, neophodnih za ostvarivanje ciljeva Društva.


Klasifikacija djelatnosti udruga:

- sukladno ciljevima, prema "Klasifikaciji djelatnosti udruga", područje djelovanja Društva je – "sport", a djelatnost Društva je – "sportska rekreacija".


Ostvarivanje ciljeva Društvo ostvaruje slijedećim djelatnostima:

- planiranjem rada i razvitkom sporta i rekreacije,

- poticanjem populacije svih uzrasta i oba spola da se druže kroz sportske i rekreativne aktivnosti,

- podukom i treningom u sportskoj rekreaciji,

- organiziranjem sportsko - rekreativnih natjecanja i manifestacija,

- organiziranjem rekreacije u otvorenim i zatvorenim prostorima,

- organiziranjem rekreacije kroz sekcije u Društvu,

- organiziranjem rekreacije u prirodi,

- organiziranjem izleta,

- organiziranjem kulturnih i zabavnih manifestacija,

- organiziranjem radnih akcija,

- djelovanjem na omasovljenju i unapređenju sportske rekreacije,

- djelovanjem na utvrđivanju stručnog rada u sportskoj rekreaciji i brigom o osposobljavanju i usavršavanju volonterskog stručnog kadra za sportsku rekreaciju,

- suradnja s drugim udrugama koje podržavaju ciljeve Društva,

- organiziranje predavanja, radionica za svladavanje vještina potrebnih za bavljenje sportsko - rekreativnim aktivnostima,

- radi uspješnijeg ostvarivanja svojih ciljeva Društvo može surađivati sa "Vijećem mjesnog odbora Lančić – Knapić".