Članarina za 2016. godinu i članstvo u "DŠR Lančić - Knapić"

Objavljeno nedjelja, 20. prosinca 2015.

Članarina za 2016. godinu i članstvo u "DŠR Lančić - Knapić"

Odlukom upravnog odbora "DŠR Lančić-Knapić" članarina za 2016. godinu biti će ista kao i za prethodnu, odnosno iznosi 20 kuna za cijelu kalendarsku godinu. Plaćanje godišnje članarine je obveza svakog člana čime se stječu razne pogodnosti i mogućnosti za sudjelovanje u radu i aktivnostima Društva. Svi novi članovi uz članarinu moraju dostaviti svoj OIB, te datum i godinu rođenja.


Prema novom "Zakonu o udrugama" koji je stupio na snagu 01.10.2014. godine, sve udruge u Hrvatskoj moraju obavezno voditi detaljnu evidenciju svojih članova koja uključuje podatke o: osobnom imenu i prezimenu, OIB-u, datumu i godini rođenja, datumu pristupanja udruzi, a može sadržavati i druge podatke. Te podatke Društvo nigdje neće objaviti javno (osim imena i prezimena člana na "popisu članova DŠR Lančić-Knapić" - na web stranici), a služit će isključivo za davanje na uvid nadležnim državnim tijelima (inspekcijama) koje to zatraže.


Stoga će, prilikom plaćanja članarine za 2016. godinu, svaki novi član koji to još nije učinio, morati ispuniti izjavu o pripadnosti članstvu Društva, gdje će navesti tražene podatke.


Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik (potpisuje pristupnicu za učlanjivanje djeteta u udrugu).


Za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina uz njezin potpis na pristupnici za učlanjivanje u udrugu zakonski zastupnik ili skrbnik treba dati pisanu suglasnost.


U registar članova upisuje se osoba koja je platila godišnju članarinu. Za popis članova zadužen je tajnik Društva. Ukoliko ne plati godišnju članarinu do isteka tekuće godine, član Društva može biti isključen iz članstva.


Članarina se uz ispunjavanje traženih podataka može uplatiti prilikom odvijanja manifestacija u organizaciji DŠR Lančić – Knapić u društvenom domu u Knapiću.


Članarina se također može uplatiti na žiro račun (IBAN) Društva: HR1823400091110425059 (opis plaćanja: ČLANARINA 2016) uz naknadno ispunjavanje "izjave o članstvu".


Prava i obveze članova su: plaćanje članarine, bavljenje aktivnostima Društva, sudjelovanje u upravljanju poslovima Društva, čuvanje i podizanje ugleda Društva, čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.


Članstvo u Društvu prestaje: dragovoljnim istupom, neplaćanjem članarine, isključenjem, smrću člana Društva.


Rate this article:
Nema ocjene
Komentari (-)Pogledano (6021)
blog comments powered by Disqus